Dokumenty do pobrania

Niepodległa
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Informacje dla Klienta

Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą i zapewnia realizacje zadań Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu. Prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych 3-go stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa. Posiada numer identyfikacyjny REGON: 170971980 oraz numer identyfikacyjny NIP 578-27-76-495. 

 

 

ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV


http://www.jestemswiadom.org

http://hcv.pzh.gov.pl

http://gis.gov.pl

 

PLAKATY I ULOTKI INFORMACYJNE:

BROSZURA INFORMACYJNA DLA RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB ZAKAŻONYCH HCV

PORADNIK DLA OSÓB ZAKAŻONYCH HCV

HCV I CO DALEJ ?

TO MOŻE BYĆ HCV

 

INFORMACJA SALON TATUAŻY

INFORMACJA SALON FRYZJERSKI

INFORMACJA SALON KOSMETYCZNY

 

ULOTKA KOBRA

ULOTKA PAJĄK

ULOTKA REKIN