Dokumenty do pobrania

Niepodległa
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Do pobrania

IMPORT / EKSPORT


1. WNIOSEK O DOKONANIE GRANICZNEJ KONTROLI SANITARNEJ ŚRODKA SPOŻYWCZEGO MATERIAŁU LUB WYROBU PRZEZNACZONEGO DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ (Application for the border sanitary control of foodstuffs / materials or articles intended to come into contact with food) - POBIERZ

2. WNIOSEK O DOKONANIE GRANICZNEJ KONTROLI SANITARNEJ SUBSTANCJI POMAGAJĄCEJ W PRZETWARZANIU (Application for the border sanitary control of foodstuffs / materials or articles intended to come into contact with food) - POBIERZ

3. WSPÓLNOTOWY DOKUMENT WEJŚCIA (COMMON ENTRY DOCUMENT–CED) - FORMULARZ DLA PODMIOTU WPROWADZAJĄCEGO - POBIERZ

4. WSKAZÓWKI DO WYPEŁNIENIA WSPÓLNOTOWEGO DOKUMENTU WEJŚCIA (CED) - POBIERZ

 

 REJESTRACJA I ZATWIERDZANIE ZAKŁADÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH 


1. WNIOSEK O ZATWIERDZENIE I WPIS DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ   POBIERZ 

2. WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ   - POBIERZ

3. WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W REJESTRZE ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ - POBIERZ

4. WNIOSEK O WYKREŚLENIE ZAKŁADU Z REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ   - POBIERZ

 

CHOROBY ZAWODOWE


1. ZGŁOSZENIE PODEJRZENIA CHOROBY ZAWODOWEJ - POBIERZ

2. ZAWIADOMIENIE O SKUTKACH CHOROBY ZAWODOWEJ - POBIERZ

 

ŚWIADECTWA KONTROLI STATKU I ZWOLNIENIA Z ZABIEGÓW SANITARNYCH


1. ZLECENIE NA WYDANIE ŚWIADECTWA KONTROLI STATKU I ZWOLNIENIA Z ZABIEGÓW SANITARNYCH  SSCEC/SSCC - POBIERZ